84-240 Reda, ul Przemysłowa 3

ELEKTRYKA

Aparatura elektryczna, zasilanie, złączki i materiały instalacyjne, zabezpieczenia i kontrola dostępu, rury, węże i końcówki kablowe, rozdzielnice i obudowy, osprzęt elektryczny, infrastruktura IT, sygnalizacja pożaru, szynoprzewody i inne….